Hiển thị tất cả 8 kết quả

Tay khoan và Máy phẫu thuật cắm ghép

Tay khoan phẫu thuật cắm ghép

Dạng khuỷu

Máy phẫu thuật cắm ghép

Elcomed

Máy phẫu thuật cắm ghép

ImplantMED

Máy phẫu thuật cắm ghép

ImplantMED Plus

Thiết bị đo độ vững ổn Implant

Osstell Beacon

Máy phẫu thuật cắm ghép

Piezomed

Tay khoan phẫu thuật lưỡi cưa

Tay khoan lưỡi cưa phẫu thuật

Tay khoan phẫu thuật cắm ghép

Tay khoan phẫu thuật dạng thẳng