Hiển thị 1–12 của 13 kết quả

Tay khoan nha khoa

Tay khoan siêu tốc (chuck bấm)

Alegra

Air motor

Alegra Air Motor

Tay khoan chậm thẳng-khuỷu

Alegra LS

Tay khoan tốc độ chậm power inside

Bộ tay khoan RC-series

Air motor

RC-20 BC/RM

Tay khoan siêu tốc (chuck bấm)

RC-95 BC/RM

Tay khoan siêu tốc (chuck bấm)

RC-98 BC/RM

Tay khoan siêu tốc (chuck bấm)

Synea

Tay khoan chậm thẳng-khuỷu

Synea LS

Tay khoan tốc độ chậm RC Series

Tay khoan khủy tốc độ chậm RC-58