Dạng thẳng

Tay khoan phẫu thuật dạng thẳng, có đèn

 • S-9 L G

   

  Tay khoan phẩu thuật thẳng 1:1, hệ thống chuck gạt, vòi phun bên ngoài, dùng cho mũi khoan và cắt đường kính 2.35mm, chiều dài mũi khoan 45mm (và hệ thống Stryker)

  Có thể tháo rời từng bộ phận để làm vệ sinh

  Đèn Mini LED+ với nguồn đèn độc lập tích hợp bên trong tay khoan, cho ánh sáng tự nhiên như ban ngày

  Tốc độ motor tối đa 40.000 vòng/phút

  Hấp tiệt trùng 135°C, khử trùng nhiệt

  Tiêu chuẩn kết nối ISO 3964, DIN 13.940

  Chỉ định: Cắt chóp, phẩu thuật mở xương, lấy xương mục, tạo hình xương, mài xương

 • S-11 L G

  Tay khoan phẩu thuật thẳng 1:1, hệ thống chuck gạt, vòi phun bên ngoài, dùng cho mũi khoan và cắt đường kính 2.35mm, chiều dài mũi khoan 45mm (và hệ thống Stryker)

  Có thể tháo rời từng bộ phận để làm vệ sinh

  Đèn Mini LED+ với nguồn đèn độc lập tích hợp bên trong tay khoan, cho ánh sáng tự nhiên như ban ngày

  Tốc độ motor tối đa 40.000 vòng/phút

  Hấp tiệt trùng 135°C, khử trùng nhiệt

  Tiêu chuẩn kết nối ISO 3964, DIN 13.940

  Chỉ định: Cắt chóp, phẩu thuật mở xương, lấy xương mục, tạo hình xương, mài xương

Tay khoan phẫu thuật dạng thẳng, không đèn

 • S-9/S-11

  Tay khoan phẩu thuật thẳng 1:1, hệ thống chuck gạt, vòi phun bên ngoài, dùng cho mũi khoan và cắt đường kính 2.35mm, chiều dài mũi khoan 45mm (và hệ thống Stryker)

  Có thể tháo rời từng bộ phận để làm vệ sinh

  Tốc độ motor tối đa 50.000 vòng/phút

  Hấp tiệt trùng 135°C, khử trùng nhiệt

  Tiêu chuẩn kết nối ISO 3964, DIN 13.940

  Chỉ định: Cắt chóp, phẩu thuật mở xương, lấy xương mục, tạo hình xương, mài xương

 • S-10

  Tay khoan phẩu thuật thẳng 1:1, hệ thống chuck gạt, vòi phun bên ngoài, dùng cho mũi khoan và cắt đường kính 2.35mm, chiều dài mũi khoan 70mm

  Có thể tháo rời từng bộ phận để làm vệ sinh

  Tốc độ motor tối đa 50.000 vòng/phút

  Hấp tiệt trùng 135°C, khử trùng nhiệt

  Tiêu chuẩn kết nối ISO 3964, DIN 13.940

  Chỉ định: mài xương, mở xương, tạo lỗ trong xương

 • S-12

  Tay khoan phẩu thuật thẳng 1:2, hệ thống chuck gạt, vòi phun bên ngoài, dùng cho mũi khoan và cắt đường kính 2.35mm, chiều dài mũi khoan 70mm

  Có thể tháo rời từng bộ phận để làm vệ sinh

  Tốc độ motor tối đa 40.000 vòng/phút

  Hấp tiệt trùng 135°C, khử trùng nhiệt

  Tiêu chuẩn kết nối ISO 3964, DIN 13.940

  Chỉ định: mài xương, mở xương, tạo lỗ trong xương

 • S-15

  Tay khoan phẩu thuật thẳng 1:1, hệ thống chuck gạt, vòi phun bên ngoài, dùng cho mũi khoan và cắt đường kính 2.35mm, chiều dài mũi khoan 45mm (và hệ thống Stryker)

  Có thể tháo rời từng bộ phận để làm vệ sinh

  Tốc độ motor tối đa 30.000 vòng/phút

  Hấp tiệt trùng 135°C, khử trùng nhiệt

  Tiêu chuẩn kết nối ISO 3964, DIN 13.940

  Chỉ định: mở xương ở những vùng phẫu thuật khó tiếp cận

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ N.K.MAY MẮN

Số giấy CNĐKKD: 0302218299, ngày cấp: 09/02/2001, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh.

Dental Products from W&H

W&H produces top Quality dental products as dental turbines, straight and contra-angle handpieces, piezo scalers for prophylactic treatment, products for oral surgery and sterilizers for dentistry. W&H products are used in dental practices, hospitals, laboratories and surgical units around the world and are known and respected by dentists and dental surgeons for their reliability, innovation, ease of use and lack of complexity, making treating patients easier. W&H became the first manufacturer in the world to integrate sterilizable LEDs into their dental handpieces and offer a full range of innovative couplings and powerful dental motors appropriate most treatment indications in dentistry.
The current product range of W&H includes rotating instruments for restoration and prosthetics (dental turbines, highspeed handpieces, lowspeed handpieces for preparation of crown abutments and cavities), products for the field of hygiene and maintenance (sterilizers, autoclaves and reprocessing devices), instruments for implantology (surgical devices, surgical handpieces and contra-angles) and prophylaxis (air scaler and piezo scaler), as well as instruments for dental laboratories. W&H products meet all technical standards and are widely acknowledge by users and partners alike to be reliable, with state-of-the-art design and excellent price performance ratio worldwide.