Endea Endo Cursor

Endea Endo Cursor của W&H

Tay khoan khủy dùng với trâm nội nha tay.

Chính xác và an toàn

Sử dụng trâm nội nha tay cho việc chuẩn bị ống tủy cùng với tay khoan khuỷu Endea Endo Cursor.

Sử dụng kỹ thuật >>lực cân bằng<<, ống tủy được chuẩn bị bằng trâm nội nha tay bằng kỹ thuật dao động qua lại (độ quay khoảng 60o). Sự dao động này tương tự với  điều trị nội nha bằng tay nhưng việc đều trị nhanh hơn, hiệu quả hơn và dễ dàng hơn.

Ưu điểm: bạn có thể tiếp tục sử dụng các trâm nội nha tay đang có.

Loại:

EB-62

Tỉ lệ truyền (giảm tốc)

4:1

Các loại trâm phù hợp

Dùng với trâm nội nha tay có chuôi Ø 3,6 – 4 mm

Tốc độ motor tối đa

6.000 phút-1

Đường kính khớp nối

20 mm

Hệ thống nối

Dành cho những động cơ có khớp nối ISO tuân theo tiêu chuẩn ISO 3964 / DIN 13940

Công dụng

Lấy tủy sử dụng các loại trâm lấy tủy (như trên)
Không phù hợp cho điều trị phẫu thuật và cấy ghép cố định

 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ N.K.MAY MẮN

Số giấy CNĐKKD: 0302218299, ngày cấp: 09/02/2001, nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh.

Dental Products from W&H

W&H produces top Quality dental products as dental turbines, straight and contra-angle handpieces, piezo scalers for prophylactic treatment, products for oral surgery and sterilizers for dentistry. W&H products are used in dental practices, hospitals, laboratories and surgical units around the world and are known and respected by dentists and dental surgeons for their reliability, innovation, ease of use and lack of complexity, making treating patients easier. W&H became the first manufacturer in the world to integrate sterilizable LEDs into their dental handpieces and offer a full range of innovative couplings and powerful dental motors appropriate most treatment indications in dentistry.
The current product range of W&H includes rotating instruments for restoration and prosthetics (dental turbines, highspeed handpieces, lowspeed handpieces for preparation of crown abutments and cavities), products for the field of hygiene and maintenance (sterilizers, autoclaves and reprocessing devices), instruments for implantology (surgical devices, surgical handpieces and contra-angles) and prophylaxis (air scaler and piezo scaler), as well as instruments for dental laboratories. W&H products meet all technical standards and are widely acknowledge by users and partners alike to be reliable, with state-of-the-art design and excellent price performance ratio worldwide.