Hiển thị 13–24 của 42 kết quả

Tay khoan nội nha dạng khủy và thẳng

Endo Niti

Tay khoan nội nha không dây

Entran

Máy phẫu thuật cắm ghép

ImplantMED

Máy phẫu thuật cắm ghép

ImplantMED Plus

Máy cạo vôi siêu âm

Máy cạo vôi Pyon 1

Máy cạo vôi siêu âm

Máy cạo vôi Pyon 2

Máy đóng gói dụng cụ

Máy ép bao dụng cụ Seal 2

Máy hấp tiệt trùng

Máy hấp tiệt trùng Lisa

Máy hấp tiệt trùng

Máy hấp tiệt trùng Lyla

Máy hấp tiệt trùng

Máy hấp tiệt trùng MS

Máy hấp tiệt trùng

Máy hấp tiệt trùng New LINA RIK

Thiết bị đo độ vững ổn Implant

Osstell Beacon