Hiển thị 1–12 của 13 kết quả

Tay khoan siêu tốc cao cấp (chuck bấm)

Alegra

Tay khoan tốc độ chậm cao cấp

Alegra LS

Tay khoan tốc độ chậm power inside

Bộ tay khoan RC-series

Tay khoan siêu tốc cao cấp (chuck bấm)

RC-95 BC/RM

Tay khoan siêu tốc cao cấp (chuck bấm)

RC-98 BC/RM

Tay khoan siêu tốc cao cấp (chuck bấm)

Synea

Tay khoan tốc độ chậm cao cấp

Synea LS

Tay khoan tốc độ chậm RC Series

Tay khoan khủy tốc độ chậm RC-58