Tay khoan phẫu thuật dạng thẳng

Sự lựa chọn đầu tiên cho cắt chóp, mở xương, tạo hình xương, mài nhẵn xương, cũng như nhổ răng khôn.