Thiết bị chưng cất nước Dist

Việc sử dụng nước sạch tinh khiết là hoàn toàn cần thiết cho tuổi thọ hoạt động của máy hấp tiệt trùng và cho các dụng cụ.