Máy hấp tiệt trùng New LINA RIK

NHANH CHÓNG. DỄ SỬ DỤNG. ĐẢM BẢO QUY TRÌNH TRUY XUẤT NGUỒN GỐC